Tom 12 (2019)

					Pokaż  Tom 12 (2019)

Problematyka podejmowana w niniejszym numerze „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” koncentruje się wokół
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki i rodziny w różnych
aspektach. Oddajemy w Państwa ręce tom zawierający analizy teoretyczne
i empiryczne nawiązujące do klasycznych i współczesnych psychologicznych
nurtów badawczych. Artykuły zostały przez redaktorów niniejszego
numeru podzielone na trzy grupy tematyczne. W pierwszej części znalazły
się teksty dotyczące problematyki pozytywnego rozwoju człowieka, w drugiej
związane z zaburzeniami i nieprawidłowościami rozwojowymi, w trzeciej
zaś ze współczesnymi zagrożeniami dla funkcjonowania jednostki.

Opublikowane: 2019-12-01

Pełny numer

Tytuł

Od Redakcji

Spis treści

Artykuły