Kształtowanie umysłowych reprezentacji liczb za pomocą ruchu i gier komputerowych w okresie wczesnoszkolnym

Autor

  • Małgorzata Gut

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.12.1

Słowa kluczowe:

treningi poznawcze, gry komputerowe, edukacja matematyczna, dyskalkulia, poznanie matematyczne

Abstrakt

Liczby posiadają poznawcze reprezentacje w umyśle człowieka, które kształtują się w toku rozwoju jednostki i są utrwalane na bazie doświadczenia oraz mają dobrze udokumentowane neuronalne podstawy. Wiadomo również, że neuroplastyczność pozwala na efektywne ćwiczenie (a więc rozwój lub poprawę) zarówno funkcji poznawczych, jak i ruchowych. Czy trening motoryczny może mieć jednak coś wspólnego z rozwojem poznawczym? Czy procesy poznawcze są „ucieleśnione” i czy przez ruch możemy wpływać na poziom zdolności poznawczych? Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, które znalazły zastosowanie w edukacji i terapii, spowodował, że wspierane komputerowo metody rozwijające zdolności matematyczne stają się coraz bardziej popularne. Wyniki licznych badań wskazują na to, że programy ćwiczeń z wykorzystaniem gier komputerowych doskonale sprawdzają się nie tylko w edukacji i rozwijaniu zdolności poznawczych istotnych w kształtowaniu kompetencji matematycznych czy utrwalaniu umysłowych reprezentacji liczb. Okazują się one również skuteczną metodą pokonywania deficytów u osób z problemami w zakresie matematyki.

Bibliografia

Ansari, D. (2008). Effects of development and enculturation on number representation
in the brain. Nature Reviews. Neuroscience, 9, 278-291.
Arsalidou, M., Taylor, M.J. (2011). Is 2+2=4? Meta-analyses of brain areas needed for
numbers and calculations? Neuroimage, 54, 2382-2393.
von Aster, M.G., Shalev, R.S. (2007). Number development and developmental dyscalculia.
Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11), 868-873.
Ashcraft, M.H., Moore, A.M. (2012). Cognitive processes of numerical estimation in children.
Journal of Experimental Child Psychology, 111(2), 246-267.
Bijeljac-Babic, R., Bertoncini, J., Mehler, J. (1993). How do four-day-old infants categorize
multisyllabic utterances? Developmental Psychology, 29, 711-721.
Bonato, M., Fabbri, S., Umiltŕ, C., Zorzi, M. (2007). The mental representation of numerical
fractions: Real or integer? Journal of Experimental Psychology: Human Perception
and Performance, 33, 1410-1419.
Booth, J.L., Siegler, R.S. (2006). Developmental and individual differences in pure numerical
estimation. Developmental Psychology, 41, 189-201.
Boyle, E.A., Connolly, T.M., Hainey, T. (2011). The role of psychology in understanding
the impact of computer games. Entertainment Computing, 2, 69-74.
Brożek, B., Hohol, M. (2018). Umysł matematyczny. Dlaczego matematykę potrafi uprawiać
tylko jeden gatunek - Homo sapiens? Kraków: Copernicus Center Press.
Bugden, S., Price, G.R., McLean, D.A., Ansari, D. (2012). The role of the left intraparietal
sulcus in the relationship between symbolic number processing and children’s
arithmetic competence. Developmental Cognitive Neuroscience, 2, 448-457.
Butterworth, B. (1999). The Mathematical Brain. London: Macmillan.
Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 46, 3-18.
Butterworth, B. (2010). Foundational numerical capacities and the origins of dyscalculia.
Trends in Cognitive Science, 14, 534-541.
Butterworth, B., Varma, S., Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: From Brain to Education.
Science, 332, 1049-1053.
Cameron, B., Dwyer, F. (2005). The effect of online gaming, cognition and feedback type
in facilitating delayed achievement of different learning objectives. Journal of Interactive
Learning Research, 16, 243-258.
Cameron, C.E., Brock, L.L., Murrah, W.B., Bell, L.H., Worzalla, S.L., Grissmer, D., Morrison,
F.J. (2012). Fine motor skills and executive function both contribute to kindergarten
achievement. Child Development, 83(4), 1229-1244.
Cao, B., Li, F., Li, H. (2010). Notation-dependent processing of numerical magnitude: electrophysiological
evidence from Chinese numerals. Biological Psychology, 83, 47-55.
Cipora, K., Nuerk, H.-C. (2013). Is the SNARC effect related to the level of mathematics?
No systematic relationship observed despite more power, more repetitions, and
more direct assessment of arithmetic skill. The Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 66, 1974-1991.
Cipora, K., Patro, K., Nuerk, H.-C. (2015). Are spatial-numerical associations genuinely
correlated with math performance? A review and taxonomy proposal. Mind, Brain,
and Education, 9, 190-206.
Cipora, K., Szczygieł, M. (2013a). Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju
wczesnych kompetencji matematycznych. Edukacja, 3(123), 60-75.
Cipora, K., Szczygieł, M. (2013b). Wyścig liczb - The number race - polska wersja językowa
narzędzia wczesnej interwencji w przypadku ryzyka dyskalkulii rozwojowej
oraz wspomagania rozwoju kompetencji arytmetycznych. Psychologia - Etologia -
Genetyka, 27, 71-85.
Dackermann, T., Fischer, U., Nuerk, H.-C., Cress, U., Moeller, K. (2017). Applying embodied
cognition: from useful interventions and their theoretical underpinnings to
practical applications. ZDM Mathematics Education, 49, 545-557.
Delazer, M., Domahs, F., Bartha, L., Brenneis, C., Lochy, A., Trieb, T., Benke, T. (2003).
Learning complex arithmetic - An fMRI study. Brain Research: Cognitive Brain Research,
18, 76-88.
Dehaene, S., Bossini, S., Giraux, P. (1993). The mental representation of parity and number
magnitude. Journal of Experimental Psychology, 122, 371-396.
Dehaene, S., Cohen, L. (1997). Cerebral pathways for calculation: Double dissociation
between rote verbal and quantitative knowledge of arithmetic. Cortex, 33, 219-250.
Dehaene, S., Molko, N., Cohen, L., Wilson, A.J. (2004). Arithmetic and the brain. Current
Opinion in Neurobiology, 14, 218-224.
Dehaene, S., Piazza, M., Pinel, P., Cohen, L. (2003). Three parietal circuits for number
processing. Cognitive Neuropsychology, 20, 487-506.
Eger, E., Sterzer, P., Russ, M.O., Giraud, A.L., Kleinschmidt, A. (2003). A supramodal number
representation in human intraparietal cortex. Neuron, 37, 719-725.
Fias, W., Fischer, M.H. (2005). Spatial representation of number. In: J.I.D. Campbell (Eds.),
Handbook of Mathematical Cognition (pp. 43-54). New York and Hove: Psychology
Press.
Fias, W., van Dijck, J.-P., Gevers, W. (2011). How is number associated with space? The
role of working memory. In: S. Dehaene, E.M. Brannon (Eds.), Space, time and number
in the brain. Searching for the foundations of mathematical thought (pp. 133-
148). London: Burlington & San Diego: Elsevier.
Fischer, M.H. (2008). Finger counting habits modulate spatial-numerical associations.
Cortex, 44, 386-392.
Fischer, M.H., Shaki, S. (2014). Spatial associations in numerical cognition - From single
digits to arithmetic. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67(8), 1461-
1483.
Fischer, M.H., Shaki, S., Cruise, A. (2009). It takes just one word to quash a SNARC. Experimental
Psychology, 56, 361-366.
Fischer, U., Moeller, K., Bientzle, M., Cress, U., Nuerk, H.-C. (2011). Sensori-motor spatial
training of number magnitude representation. Psychonomic Biulletin & Review,
18(1), 177-183.
Fischer, U., Moeller, K., Huber, S., Cress, U., Nuerk, H.-C. (2015). Full-body movement in
numerical trainings: A pilot study with an interactive whiteboard. International
Journal of Serious Games, 2, 23-35.
van Galen, M., Reitsma, P. (2008). Developing access to number magnitude: A study of
the SNARC effect in 7- to 9-year-olds. Journal of Experimental Child Psychology, 101,
99-113.
Ganor-Stern, D., Tzelgov, J. (2008). Across-notation automatic numerical processing.
Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition, 34, 430-437.
Geary, D.C., Hoard, M.K., Byrd-Craven, J., DeSoto, C.M. (2004). Strategy choices in simple
and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge
for children with mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology,
88, 121-151.
Geary, D.C., Hoard, M.K., Nugent, L., Byrd-Craven, J. (2008). Development of number line
representations in children with mathematical learning disability. Developmental
Neuropsychology, 33, 277-299.
Geary, D.C., Hoard, M.K., Nugent, L., Bailey, D.H. (2012). Mathematical cognition deficits
in children with learning disabilities and persistent low achievement: A five-year
prospective study. Journal of Educational Psychology, 104, 206-223.
Georges, C., Hoffmann, D., Schiltz, C. (2017). Mathematical abilities in elementary school:
Do they relate to number-space associations? Journal of Experimental Child Psychology,
161, 126-147.
Goldin-Meadow, S., Alibali, M.W. (2001). Gesture’s Role in Speaking, Learning, and Creating
Language. Annual Review in Psychology, 64, 257-283.
Griffin, S.A. (2004). Building number sense with Number Worlds: A mathematics program
for young children. Early Childhood Research Quarterly, 19, 173-180.
Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J., Finc, K., Ignaczewska, A., Bałaj, B., Dreszer, J.,
Kmiecik, M., Stępińska, J., Majewski, J., Bendlin, E., Cholewa, P., Duch, W. (2016).
Trening poznawczy przy użyciu komputerowej gry matematycznej a przetwarzanie
informacji numerycznej u dzieci - wyniki badań pilotażowych. W: M. Suchacka
(red.), Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku (s. 57-83). Wydawnictwo internetowe
e-bookowo.
Gut, M., Goraczewski, Ł., Matulewski, J., Finc, K., Mańkowska, K., Babiuch, K., Ciechalska, D.,
Mielewczyk, A., Poczopko, K., Witkowska, N., Duch, W. (2017). The cognitive-motor
training in development of a mental number line with the use of the mathematical
computer game “Kalkulilo”. Poster prezentowany na konferencji 2017 European
Congress of Psychology, Amsterdam, Holandia.
Gut, M., Goraczewski, Ł., Finc, K., Matulewski, J., Walerzak-Więckowska, A., Duch, W.
(2018). Number line estimation performance for one-digit numbers in children
with low-numeracy skills and typically developing controls (w druku).
de Hevia, M.D., Spelke, E.S. (2010). Number-space mapping in human infants. Psychological
Science, 21, 653-660.
Hoffmann, D., Mussolin, C., Martin, R., Schiltz, C. (2014). The Impact of Mathematical Proficiency
on the Number-Space Association. PLOS ONE, 9(1), e85048.
Hohol, M.L. (2011). Matematyczność ucieleśniona. W: B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel,
M.L. Hohol (red.), Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera (s. 143-166).
Kraków: Copernicus Center Press.
Houde, O., Sandrini, R., Lubin, A., Joliot, M. (2010). Mapping numerical processing, reading,
and executive functions in the developing brain: An fMRI meta-analysis of
52 studies including 842 children. Developmental Science, 13(6), 876-885.
Hubbard, E.M., Piazza, M., Pinel, P., Dehaene, S. (2005). Interactions between number and
space in parietal cortex. Nature Reviews. Neuroscience, 6, 435-448.
Isaacs, E.B., Edmonds, C.J., Lucas, A., Gadian, D.G. (2001). Calculation difficulties in children
of very low birth weight: A neural correlate. Brain, 124, 1701-1707.
Klein, E., Moeller, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C., Domahs, F. (2011). The influence of implicit
hand-based representations on mental arithmetic. Frontiers in Psychology,
2(197), 1-7.
Kroesbergen, E.H., Van Luit, E.H.J. (2003). Mathematics Interventions for Children with
Special Educational Needs. A Meta-Analysis. Remedial & Special Education, 24,
97-114.
Kucian, K., Grond, U., Rotzer, S., Henzi, B., Schönmann, C., Plangger, F., Gälli, M., Martin, E.,
von Aster, M. (2011). Mental number line training in children with developmental
dyscalculia. Neuroimage, 57, 782-795.
Kucian, K., Loenneker, T., Dietrich, T., Dosch, M., Martin, E., von Aster, M. (2006). Impaired
neural networks for approximate calculation in dyscalculic children: A functional
MRI study. Behavioral & Brain Functions, 2, 31.
Lakoff, G., Núñez, R.E. (2000). Where Mathematics Comes From. How the Embodied Mind
Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books.
Lammertyn, J., Fias, W., Lauwereyns, J. (2002). Semantic influences on feature-based attention
due to overlap of neural circuits. Cortex, 38, 878-882.
Landerl, K., Bevanm, A., Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic
numerical capacities: A study of 8-9-year-old students. Cognition, 93, 99-125.
Landerl, K., Kaufmann, L. (2015). Dyskalkulia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Link, T., Moeller, K., Huber, S., Fischer, U., Nuerk, H.-C. (2013). Walk the number line - An
embodied training of numerical concepts. Trends in Neuroscience & Education, 2,
74-84.
Link, T., Nuerk, H.-C., Moeller, K. (2014). On the relation between the mental number line
and arithmetic competencies. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67,
1597-1613.
Loetscher, T., Brugger, P. (2007). Exploring number space by random digit generation.
Experimental Brain Research, 180, 655-665.
Moeller, K., Fischer, U., Nuerk, H.-C., Cress, U. (2015). Computers in mathematics education
- Training the mental number line. Computers in Human Behavior, 48, 597-607.
Mussolin, C., De Volder, A., Grandin, C., Schlögel, X., Nassogne, M.C., Noël, M.P. (2009).
Neural correlates of symbolic number comparison in developmental dyscalculia.
Journal of Cognitive Neuroscience, 22, 860-874.
Nieder, S., Dehaene, S. (2009). Representation of number in the brain. Annual Review of
Neuroscience, 32, 185-208.
Opfer, J.E., Siegler, R.S. (2007). Representational change and children’s numerical estimation.
Cognitive Psychology, 55, 169-195.
Patro, K., Haman, M. (2012). The spatial-numerical congruity effect in preschoolers. Journal
of Experimental Child Psychology, 111, 534-542.
Patro, K., Nuerk, H.-C., Cress, U., Haman, M. (2014). How number-space relationships are
assessed before formal schooling: A taxonomy proposal. Frontiers in Psychology, 5,
419.
Piazza, M., Facoetti, A., Trussardi, A.N., Berteletti, I., Conte, S., Lucangeli, D., Dehaene, S.,
Zorzi, M. (2010). Developmental trajectory of number acuity reveals a severe impairment
in developmental dyscalculia. Cognition, 116, 33-41.
Piazza, M., Pinel, P., Le Bihan, D., Dehaene, S. (2007). A magnitude code common to numerosities
and number symbols in human intraparietal cortex. Neuron, 53, 293-305.
Price, G.R., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., Ansari, D. (2007). Impaired parietal
magnitude processing in developmental dyscalculia. Current Biology, 17, 1042-
1043.
Räsänen, P., Salminen, J., Wilson, A., Aunio, P., Dehaene, S. (2009). Computer-assisted
intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development, 24,
450-472.
Reikerås, E., Moser, T., Tønnessen, F.E. (2015). Mathematical skills and motor life skills
in toddlers: Do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 1-17.
Restle, F. (1970). Speed of adding and comparing numbers. Journal of Experimental Psychology,
83, 274-278.
Rotzer, S., Kucian, K., Martin, E., von Aster, M., Klaver, P., Loenneker, T. (2008). Optimized
voxel-based morphometry in children with developmental dyscalculia. Neuroimage,
39, 417-422.
Rouder, J.N., Geary, D.C. (2014). Children’s cognitive representation of the mathematical
number line. Developmental Science, 17(4), 525-536.
Rousselle, L., Noël, M.-P. (2007). Basic numerical skills in children with mathematics
learning disabilities: A comparison of symbolic vs. nonsymbolic number magnitude
processing. Cognition, 102, 361-395.
Rugani, R., Vallortigara, G., Priftis, K., Regolin, L. (2015). Number-space mapping in newborn
chick resembles humans’ mental number line. Science, 347, 534-536.
Rykhlevskaia, E., Uddin, L.Q., Kondos, L., Menon, V. (2009). Neuroanatomical correlates
of developmental dyscalculia: Combined evidence from morphometry and tractography.
Frontiers in Human Neuroscience, 3, 51.
Sandrini, M., Rusconi, E. (2009). A brain for numbers. Cortex, 45, 796-803.
Sella, F., Tressoldi, P., Lucangeli, D., Zorzi, M. (2016). Training numerical skills with the
adaptive videogame “The Number Race”. Trends in Neuroscience and Education,
5(1), 20-29.
Shaki, S., Fischer, M.H. (2014). Random walks on the mental number line. Experimental
Brain Research, 232(1), 43-49.
Shaki, S., Fischer, M.H., Petrusic, W.M. (2009). Reading habits for both words and numbers
contribute to the SNARC effect. Psychonomic Bulletin & Review, 16(2), 328-331.
Shalev, R.S. (2007). Prevalence of developmental dyscalculia. In: D.B. Berch, M.M.M. Mazzocco
(Eds.), Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical
learning difficulties and disabilities (pp. 49-60). Baltimore, MD: Paul H Brookes
Publishing.
Shalev, R.S., Manor, O., Gross-Tsur, V. (2005). Developmental dyscalculia: A prospective
six-year follow-up. Developmental Medicine & Child Neurology, 47, 121-125.
Siegler, R.S., Opfer, J.E. (2003). The development of numerical estimation: Evidence for
multiple representations of numerical quantity. Psychological Science, 14, 237-243.
Simon, O., Kherif, F., Flandin, G., Poline, J.B., Riviere, D., Mangin, J.F., Le Bihan, D., Dehaene,
S. (2004). Automatized clustering and functional geometry of human parietofrontal
networks for language, space, and number. Neuroimage, 23, 1192-1202.
Skibska, J. (2015). Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym
dzieciństwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 10,
79-92.
Trojan, M. (2013). Na tropie zwierzęcego umysłu. Warszawa: Scholar.
Verdine, B.N., Irwin, C.M., Golinkoff, R.M., Hirsh-Pasek, K. (2014). Contributions of Executive
Function and Spatial Skills to Preschool Mathematics Achievement. Journal of
Experimental Child Psychology, 126, 37-51.
Vernadakis, N., Avgerinos, A., Tsitskari, E., Zachopoulou, E. (2005). The use of computer
assisted instruction in preschool education: Making teaching meaningful. Early
Childhood Education Journal, 33, 99-104.
Wilson, A.J., Dehaene, S., Dubois, O., Fayol, M. (2009). Effects of an Adaptive Game Intervention
on Accessing Number Sense in Low-Socioeconomic-Status Kindergarten
Children. Mind, Brain, and Education, 3, 224-234.
Wilson, A.J., Revkin, S.K., Cohen, D., Cohen, L., Dehaene, S. (2006a). An open trial assessment
of “The Number Race”, an adaptive computer game for remediation of dyscalculia.
Behavior & Brain Functions, 2, 20.
Wilson, A.J., Dehaene, S., Pinel, P., Revkin, S.K., Cohen, L., Cohen, D. (2006b). Principles
underlying the design of “The Number Race”, an adaptive computer game for remediation
of dyscalculia. Behavior & Brain Functions, 2, 19.
Witkowska, N., Gut, M. (2018). Znaczenie ruchu w edukacji matematycznej. Ucieleśnione
poznanie a kształtowanie się umysłowych reprezentacji liczb u dzieci. Kognitywistyka
i media w edukacji, 1, 128-149.
Wood, G., Fischer, M.H. (2008). Numbers, space, and action - from finger counting to the
mental number line and beyond. Cortex, 44, 353-358.
Wood, G., Willmes, K., Nuerk, H.-C., Fischer, M. (2008). On the cognitive link between
space and numbers: A meta-analysis of the SNARC effect. Psychology Science, 50(4),
489-525.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Gut, M. (2019). Kształtowanie umysłowych reprezentacji liczb za pomocą ruchu i gier komputerowych w okresie wczesnoszkolnym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, 19–38. https://doi.org/10.24917/20845596.12.1

Numer

Dział

Artykuły