Satysfakcja z życia u osób trenujących i nietrenujących karate

Autor

  • Wiktor Potoczny

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.9

Słowa kluczowe:

sport, trening karate, satysfakcja z życia

Abstrakt

Badania nad zadowoleniem z życia oraz dobrostanem psychicznym to szeroki i wciąż rozwijający się obszar psychologii. Karate jako specyficzna aktywność fizyczna może wiązać się
z satysfakcją z życia. Celem badania był pomiar poziomu zadowolenia z życia u osób regularnie trenujących karate, w porównaniu z osobami niepodejmującymi regularnych aktywności
fizycznych oraz zbadanie relacji pomiędzy czasem trwania i częstotliwością treningu a poziomem satysfakcji z życia.

Po przebadaniu 112 osób, dobranych celowo do dwóch równolicznych grup (osoby regularnie trenujące karate vs. nietrenujące) analiza przy użyciu Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) wykazała, że poziom satysfakcji z życia u osób regularnie trenujących karate jest istotnie wyższy. W badaniu wykazano także dodatnią korelację pomiędzy stażem treningowym a satysfakcją z życia. Związek pomiędzy częstotliwością treningu a satysfakcją z życia okazał się nieistotny. Otrzymane rezultaty poszerzają wiedzę na temat zadowolenia z życia w odniesieniu do aktywności fizycznych oraz mogą stanowić podstawę do prowadzenia dalszych analiz.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Potoczny, W. (2020). Satysfakcja z życia u osób trenujących i nietrenujących karate. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 161–174. https://doi.org/10.24917/20845596.13.9

Numer

Dział

Artykuły