„Marzenia na emeryturze”? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia

Autor

  • Weronika Popielarz-Mróz

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.11

Słowa kluczowe:

marzenia, późna dorosłość, generacyjność, wspomaganie rozwoju seniorów

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja aktywności marzenio-twórczej podejmowanej przez osoby w okresie późnej dorosłości w oparciu o wyniki badań własnych, w których
uczestniczyło 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku powyżej 60 r.ż. Materiał badawczy pozyskany został przy pomocy pełnego narracyjnego wywiadu autobiograficznego, wybranych
kart wchodzących w skład narracyjnej gry (auto)biograficznej W osiemdziesiąt historii dookoła życia Urszuli Tokarskiej oraz autorskiego Testu Zdań Niedokończonych.

Analiza materiału pozwoliła na dokonanie charakterystyki aktualnych marzeń seniorów oraz opisanie relacji, w jakiej pozostają do własnych marzeń. Uzyskane wyniki umożliwiły sformułowanie stadialnego modelu rozwoju marzenia oraz wyróżnienie nowej kategorii marzenia nazwanego marzeniem generacyjnym. Wnioski płynące ze zrealizowanego projektu badawczego odsłaniają potencjalne możliwości aplikacyjne zarówno w obszarze psychologii wspomagania rozwoju człowieka dorosłego, jak i optymalizacji komunikacji międzypokoleniowej oraz doskonalenia narzędzi umożliwiających poznanie człowieka oraz podejmowanie oddziaływań psychologicznych w obszarze gerontologii narracyjnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Popielarz-Mróz, W. (2020). „Marzenia na emeryturze”? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 195–210. https://doi.org/10.24917/20845596.13.11

Numer

Dział

Artykuły