Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań

Autor

  • Aleksandra Wójciak

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.7

Słowa kluczowe:

wzorce korzystania z Internetu, uzależnienie od Internetu, późna dorosłość

Abstrakt

Internet to medium, które użytkownikom dostarcza wielu korzyści. Umożliwia on nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, zapewnia rozrywkę i jest źródłem wszechstronnych informacji. Ponadto Sieć pełni coraz istotniejszą rolę w edukacji, pracy zawodowej czy w handlu. Wymieniając przykładowe zalety Internetu nie można pominąć jednak faktu, że jego użytkowanie może nieść za sobą różnego rodzaju zagrożenia. Jednym z nich jest ryzyko uzależnienia. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty związane z korzystaniem z Internetu przez osoby w okresie późnej dorosłości. W związku z tym podjęto próbę nakreślenia wzorców korzystania z Internetu przez seniorów, zaprezentowano wybrane wyniki badań nad zjawiskiem uzależnienia od tego medium w wyróżnionej grupie osób.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Wójciak, A. (2020). Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 123–138. https://doi.org/10.24917/20845596.13.7

Numer

Dział

Artykuły