Rola pozytywnego myślenia: efektywność teleporadnictwa dla osób nadużywających alkoholu

Autor

  • Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant
  • Helena Maria Tannhauser Barros
  • Maristela Ferigolo
  • Carmen Moret-Tatay

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.6

Słowa kluczowe:

alkoholizm, pozytywne myślenie, telemedycyna

Abstrakt

Nadużywanie alkoholu stanowi istotny problem współczesnego świata. Jednym z proponowanych od niedawna w tym obszarze rozwiązań stała się tzw. telemedycyna oferująca nową formułę wspierającego ludzkie zdrowie poradnictwa. Większość ze stosowanych w jej obrębie strategii skoncentrowana jest na oddziaływaniu na pozytywne i negatywne myśli.

Celem prezentowanego badania było ustalenie związków między myśleniem pozytywnym a innymi charakterystycznymi dla ludzkiego stylu myślenia strategiami pozwalającymi jednostce zredukować konsumpcję alkoholu. W badaniu wzięły udział 232 osoby korzystające z telefonicznego wspierającego poradnictwa w Brazylii. Zastosowano następujące kwestionariusze: ankietę socjodemograficzną, kwestionariusz do badania umiejętności odmawiania alkoholu i narkotyków (IDHEA-AD) oraz Katalog Zachowań związanych z radzeniem sobie z problemami (Coping Behaviours Inventory - CBI-20).

Analizy wykazały, że relacja pomiędzy myśleniem negatywnym i pozytywnym może być kształtowana przez asertywną odmowę. Wyniki te sugerują, że zastosowanie telefonicznego poradnictwa może być pomocne dla beneficjentów służby zdrowia. Konieczne są dalsze badania w celu przeanalizowania licznych możliwości wykorzystania z tego
narzędzia w celu rozwijania strategii związanych z ograniczaniem spożycia alkoholu.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Constant, H. M. R. M., Barros, H. M. T., Ferigolo, M., & Moret-Tatay, C. (2020). Rola pozytywnego myślenia: efektywność teleporadnictwa dla osób nadużywających alkoholu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 113–122. https://doi.org/10.24917/20845596.13.6

Numer

Dział

Artykuły