Teoria umysłu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: wnioskowanie w oparciu o wizualny materiał nieliterowy

Autor

  • Roma Talaga

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.5

Słowa kluczowe:

teoria umysłu, zaburzenia ze spektrum autyzmu, znaczenia niedosłownie, materiał nieliterowy, metafora, hiperbola

Abstrakt

Celem przedstawionego w artykule badania była analiza rozumienia teorii umysłu (ang. theory of mind, ToM) przez dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) w oparciu o materiał nieliterowy, co pozwoliło na poznanie zakresu rozumienia komunikatów nieliteralnych. W badaniu uczestniczyło 16 uczniów z ASD w wieku od 10 do 16 lat, do których parami dobrano uczniów o rozwoju normatywnym, co pozwoliło na dokonanie porównania stopnia rozumienia znaczeń niedosłownych pomiędzy obiema grupami. Wyniki wykazały, iż u dzieci z ASD występują znaczne deficyty w rozumieniu komunikatów nieliteralnych prezentowanych na materiale nieliterowym, a tym samym trudności w rozumieniu teorii umysłu. Opisane badania sugerują konieczność prowadzenia dalszych poszukiwań badawczych w zakresie rozwoju teorii umysłu u dzieci z ASD, a także wdrażania praktycznych rozwiązań w celu wspomagania rozwoju tej tak ważnej społecznie kompetencji.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Talaga, R. (2020). Teoria umysłu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: wnioskowanie w oparciu o wizualny materiał nieliterowy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 91–110. https://doi.org/10.24917/20845596.13.5

Numer

Dział

Artykuły