Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii

Autor

  • Ivana Vasilevska Petrovska
  • Natalia Petrevska
  • Vladimir Trajkovski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845596.13.2

Słowa kluczowe:

Autism Spectrum Disorder, barriers, facilitators, social participation, person- centred planning (PCP), Macedonia

Abstrakt

Celem prezentowanego badania jest charakterystyka dystraktorów i facylitatorów regulujących osiągnięcie optymalnych efektów rozwojowych u osób z ASD. W badaniu zastosowano częściowo ustrukturyzowane wywiady z rodzicami osób z ASD, a także specjalistami wspierającymi osoby z ASD. Analizę tematyczną danych przeprowadzono w odniesieniu do pozytywnych i negatywnych praktyk, które zasadniczo stanowią bariery i czynniki ułatwiające optymalne funkcjonowanie osób z ASD.

Wyniki pokazały, że bariery i facylitatory ułatwiające ujawniają się na trzech poziomach funkcjonowania: (1) indywidualnym - związanym z natężeniem zaburzeń autystycznych, (2) postaw społecznych - związanym ze społeczną interpretacją indywidualnych zachowań i potrzeb,oraz (3) systemowym - dotyczącym administracyjnych (legislacyjnych i praktycznych) rozwiązań w zakresie  edukacji i opieki społecznej. Informacje uzyskane od kluczowych interesariuszy wspierających osoby z ASD mają istotne znaczenie dla budowania systemu wsparcia,którego celem jest profilaktyka zdrowia, równouprawnienia i jakość życia osób z ASD, w ramach którego indywidualnie dostosowane oddziaływania wynikają z planowania zorientowanego na osobę.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Petrovska, I. V., Petrevska, N., & Trajkovski, V. (2020). Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 27–42. https://doi.org/10.24917/20845596.13.2

Numer

Dział

Artykuły