Kossewska, J. „Macierzyństwo W kontekście Autyzmu. O Stresogennych Czynnikach Na Drodze życia Matek Dzieci Z ASD”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 43-68, doi:10.24917/20845596.13.3.