Kossewska, J. (2020) „Macierzyństwo w kontekście autyzmu. O stresogennych czynnikach na drodze życia matek dzieci z ASD”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 43–68. doi: 10.24917/20845596.13.3.