(1)
Wolski, M. Z Cyklu „Wyznania Pedagoga specjalnego” Czyli O Tym, Jak uruchomiłem W „Przystanku Betlejem” Swoje Szalone Alter-ego…. Studia Psychologica 2020, 13, 249-256.