Popielarz-Mróz, Weronika. „«Marzenia Na emeryturze»? Aktywność Marzenio-twórcza osób W Drugiej połowie życia”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 195–210. Udostępniono czerwiec 12, 2024. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8385.