Wojtak, Maria. „Możliwości Wykorzystania wskaźników Adaptacyjnych Narracji Autobiograficznych W Pracy Z Osobami Z Diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 177–194. Udostępniono czerwiec 12, 2024. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8384.