Macałka, Emilia, Filip Nieradka, i Gabriela Początek. „COVID-19 a Zaburzenia Ze Spektrum Autyzmu. Wybrane Strategie Wspierania osób Z ASD Podczas Pandemii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 69–90. Udostępniono czerwiec 12, 2024. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8376.