Petrovska, Ivana Vasilevska, Natalia Petrevska, i Vladimir Trajkovski. „Poglądy Interesariuszy Na Bariery I Czynniki ułatwiające Optymalne Wsparcie Dla osób Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Macedonii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień 30, 2020): 27–42. Udostępniono maj 26, 2024. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8374.