Dankiewicz-Berger, Malwina, i Sylwia Cendal. „«Macierzyństwo nowoplemienne» – Analiza jakościowa Parentingowych komunikatów Internetowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 12 (grudzień 1, 2019): 237–258. Udostępniono czerwiec 12, 2024. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/7190.