Popielarz-Mróz, W. „«Marzenia Na emeryturze»? Aktywność Marzenio-twórcza osób W Drugiej połowie życia”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 195-10, doi:10.24917/20845596.13.11.