Wojtak, M. „Możliwości Wykorzystania wskaźników Adaptacyjnych Narracji Autobiograficznych W Pracy Z Osobami Z Diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 177-94, doi:10.24917/20845596.13.10.