Wójciak, A. „Aktywność W Sieci I uzależnienie Od Internetu U osób W Okresie późnej dorosłości – przegląd Badań”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 123-38, doi:10.24917/20845596.13.7.