Macałka, E., F. Nieradka, i G. Początek. „COVID-19 a Zaburzenia Ze Spektrum Autyzmu. Wybrane Strategie Wspierania osób Z ASD Podczas Pandemii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 69-90, doi:10.24917/20845596.13.4.