Petrovska, I. V., N. Petrevska, i V. Trajkovski. „Poglądy Interesariuszy Na Bariery I Czynniki ułatwiające Optymalne Wsparcie Dla osób Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Macedonii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 13, grudzień 2020, s. 27-42, doi:10.24917/20845596.13.2.