Dankiewicz-Berger, M., i S. Cendal. „«Macierzyństwo nowoplemienne» – Analiza jakościowa Parentingowych komunikatów Internetowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 12, grudzień 2019, s. 237-58, doi:10.24917/20845596.12.12.