Kałużna-Wielobób, A., i K. Mudyń. „Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości Przeciwstawnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, t. 8, nr 1, grudzień 2015, s. 109-32, https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/5616.