[1]
M. Wojtak, „Możliwości wykorzystania wskaźników adaptacyjnych narracji autobiograficznych w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii paranoidalnej”, Studia Psychologica, t. 13, s. 177–194, grudz. 2020.