[1]
I. V. Petrovska, N. Petrevska, i V. Trajkovski, „Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii”, Studia Psychologica, t. 13, s. 27–42, grudz. 2020.