[1]
M. Dankiewicz-Berger i S. Cendal, „«Macierzyństwo nowoplemienne» – analiza jakościowa parentingowych komunikatów internetowych”, Studia Psychologica, t. 12, s. 237–258, grudz. 2019.