Popielarz-Mróz, W. (2020) „«Marzenia na emeryturze»? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 195–210. doi: 10.24917/20845596.13.11.