Wojtak, M. (2020) „Możliwości wykorzystania wskaźników adaptacyjnych narracji autobiograficznych w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii paranoidalnej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 177–194. doi: 10.24917/20845596.13.10.