Wójciak, A. (2020) „Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 123–138. doi: 10.24917/20845596.13.7.