Macałka, E., Nieradka, F. i Początek, G. (2020) „COVID-19 a zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 69–90. doi: 10.24917/20845596.13.4.