Petrovska, I. V., Petrevska, N. i Trajkovski, V. (2020) „Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, s. 27–42. doi: 10.24917/20845596.13.2.