Dankiewicz-Berger, M. i Cendal, S. (2019) „«Macierzyństwo nowoplemienne» – analiza jakościowa parentingowych komunikatów internetowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, s. 237–258. doi: 10.24917/20845596.12.12.