Kałużna-Wielobób, A. i Mudyń, K. (2015) „Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 8(1), s. 109–132. Dostępne na: https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/5616 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).