Popielarz-Mróz, Weronika. 2020. „«Marzenia Na emeryturze»? Aktywność Marzenio-twórcza osób W Drugiej połowie życia”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):195-210. https://doi.org/10.24917/20845596.13.11.