Wojtak, Maria. 2020. „Możliwości Wykorzystania wskaźników Adaptacyjnych Narracji Autobiograficznych W Pracy Z Osobami Z Diagnozą Schizofrenii Paranoidalnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):177-94. https://doi.org/10.24917/20845596.13.10.