Wójciak, Aleksandra. 2020. „Aktywność W Sieci I uzależnienie Od Internetu U osób W Okresie późnej dorosłości – przegląd Badań”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):123-38. https://doi.org/10.24917/20845596.13.7.