Macałka, Emilia, Filip Nieradka, i Gabriela Początek. 2020. „COVID-19 a Zaburzenia Ze Spektrum Autyzmu. Wybrane Strategie Wspierania osób Z ASD Podczas Pandemii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):69-90. https://doi.org/10.24917/20845596.13.4.