Petrovska, Ivana Vasilevska, Natalia Petrevska, i Vladimir Trajkovski. 2020. „Poglądy Interesariuszy Na Bariery I Czynniki ułatwiające Optymalne Wsparcie Dla osób Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Macedonii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 13 (grudzień):27-42. https://doi.org/10.24917/20845596.13.2.