Dankiewicz-Berger, Malwina, i Sylwia Cendal. 2019. „«Macierzyństwo nowoplemienne» – Analiza jakościowa Parentingowych komunikatów Internetowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 12 (grudzień):237-58. https://doi.org/10.24917/20845596.12.12.