Kałużna-Wielobób, Alina, i Krzysztof Mudyń. 2015. „Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości Przeciwstawnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 8 (1):109-32. https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/5616.