WÓJCIAK, A. Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 13, p. 123–138, 2020. DOI: 10.24917/20845596.13.7. Disponível em: https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8381. Acesso em: 26 maj. 2024.