PETROVSKA, I. V.; PETREVSKA, N.; TRAJKOVSKI, V. Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 13, p. 27–42, 2020. DOI: 10.24917/20845596.13.2. Disponível em: https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/8374. Acesso em: 26 maj. 2024.