DANKIEWICZ-BERGER, M.; CENDAL, S. „Macierzyństwo nowoplemienne” – analiza jakościowa parentingowych komunikatów internetowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, [S. l.], v. 12, p. 237–258, 2019. DOI: 10.24917/20845596.12.12. Disponível em: https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/7190. Acesso em: 12 cze. 2024.