Popielarz-Mróz, W. (2020). „Marzenia na emeryturze”? Aktywność marzenio-twórcza osób w drugiej połowie życia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 195–210. https://doi.org/10.24917/20845596.13.11