Wojtak, M. (2020). Możliwości wykorzystania wskaźników adaptacyjnych narracji autobiograficznych w pracy z osobami z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 177–194. https://doi.org/10.24917/20845596.13.10