Wójciak, A. (2020). Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości – przegląd badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 123–138. https://doi.org/10.24917/20845596.13.7