Macałka, E., Nieradka, F., & Początek, G. (2020). COVID-19 a zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 69–90. https://doi.org/10.24917/20845596.13.4