Petrovska, I. V., Petrevska, N., & Trajkovski, V. (2020). Poglądy interesariuszy na bariery i czynniki ułatwiające optymalne wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Macedonii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 13, 27–42. https://doi.org/10.24917/20845596.13.2