Dankiewicz-Berger, M., & Cendal, S. (2019). „Macierzyństwo nowoplemienne” – analiza jakościowa parentingowych komunikatów internetowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 12, 237–258. https://doi.org/10.24917/20845596.12.12