Kałużna-Wielobób, A., & Mudyń, K. (2015). Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica, 8(1), 109–132. Pobrano z https://studia-psychologica.uken.krakow.pl/article/view/5616